Sfântu Gheorghe

str. Muncitorilor nr. 16

0267312919 / 0728114900

office@provitam.com

Târgu Secuiesc

str. Păcii nr. 11

0267364967 / 0728114901

office@provitam.com

Cluj-Napoca

str. Cometei nr. 38a

0264430175 / 0728114909

office@promedicalcenter.ro

Covasna

str. 1 Decembrie 1918 FN.

0728114902

office@provitam.com

Cercetare

Dezvoltarea unor metode integrate de diagnostic pentru depistarea rapidă a bolilor hepatice

vineri, 2021-11-12

Tip: Cercetare aplicativă

Finanțat de: Uniunea Europeană – Programul Operațional Competivitate

Beneficiar: Pro-Vitam SRL, în parteneriat cu:

Valoarea totală a proiectului: 7.341.583,82 lei

Director de proiect: Dr. Fejér Szilárd

Disclaimer: Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Obiective

Obiectivul general al proiectului este inovarea bazată pe cercetare-dezvoltare prin diversificarea activității firmei prin dezvoltarea unor metode integrate de depistare rapidă a bolilor hepatice: un nanosenzor și biomarkeri. Practic, în urma proiectului vor rezulta noi metode de depistare rapidă a bolilor hepatice (cu ajutorul nanosenzorului și biomarkerilor rezultați în urma cercetării din cadrul proiectului), ce vor veni ca suport serviciului de diagnosticare a bolilor hepatice.

Inovarea este dată de faptul că va rezulta un serviciu semnificativ îmbunătățit prin noutatea metodelor de depistare a bolilor hepatice incluse în fluxul actual de diagnosticare a acestora, atât la nivel de firmă, cât și la nivel național și internațional.

Investiția inițială în sensul prezentului proiect și în termenii ghidului aferent reprezintă investiția în activele corporale legată de diversificarea activității unității (prin servicii) prin introducerea unor tehnologii noi în cadrul fluxului tehnologic actual de depistare rapidă a bolilor hepatice, care nu au fost utilizate anterior în unitate.

Firma are ca obiectiv general promovarea investițiilor în Cercetare și Inovare, și dezvoltarea de sinergii între întreprinderi și centre de cercetare, prin diversificarea activității firmei, respectiv introducerea unor tehnologii noi de depistare în cadrul fluxului tehnologic actual pentru depistarea rapidă a bolilor hepatice ce va duce la îmbunătățirea semnificativă a serviciilor de asistență medicală specializată, respectiv diagnosticarea bolilor hepatice, comparativ cu serviciile existente piața românească și în cadrul firmei PRO VITAM SRL. Nanosenzorul și biomarkerii pentru depistarea rapidă a bolilor hepatice sunt inovativi la nivel de firmă (nu au mai fost utilizați în cadrul firmei), la nivelul piaței din România, cât și la nivel internațional, nanosenzorul existând doar la nivel de prototip la nivel internațional, dar nici unul nu au ajuns în diagnosticul clinic încă datorită costurilor ridicate și problemelor de specificitate. Unii biomarkeri ai bolilor de ficat sunt bine cunoscuți, pe aceștia se bazează metodele de diagnostic Fibromax și Hepascore din sange, dar acuratețea acestora lasă de dorit. PRO VITAM SRL dorește să obțină prin proiect „amprenta” serului pacienților bolnavi și să găsească o corelație mai bună între anumiți biomarkeri și gradul de fibroză.

Așadar, prezentul proiect tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 are ca scop introducerea inovării în activitatea proprie a firmei PRO VITAM SRL prin realizarea unui serviciu semnificativ îmbunătățit pe piața românească și la nivelul firmei (nanosenzor și biomarkeri pentru depistarea rapidă a bolilor hepatice) în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare în cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Obiectivul specific 1: Susținerea procesului de specializare inteligentă și sănătate, în domeniul sănătății, prin cercetarea unor metode integrate de depistare rapidă a bolilor hepatice cu scopul de a depune noi cereri de brevet până la finalul perioadei de implementare.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, se vor realiza urmatoarele activitati:

 1. Pregatirea investitiei primare, respectiv: studii de fezabilitate pentru activitatile de CD; amenajarea proiectarea spatiului destinat prestării serviciului de diagnosticare; achiziții de echipamente pentru CD și prestarea serviciului de depistare rapidă a bolilor hepatice.
 2. Activități de cercetare industrială:
 3. Evaluarea gradului de fibroză a ficatului la pacienți cu boli hepatice
 4. Obținere de anticorpi anti-capsidă a virusului Hepatitei C
 5. Dezvoltarea denanosenzori pentru detectarea VHB și VHC
 • Obiectivul specific 2: Dezvoltare experimentală pentru evaluarea biosenzorilor cu scopul de a integra metoda de depistare în fluxul de diagnosticare rapidă a bolilor hepatice. Cu ajutorul acestor biosenzori, PRO-VITAM SRL va dispune de metode inovatoare de diagnosticare prin posibilitatea de a reduce semnificativ timpul și acuratețea procesului de depistare a bolilor hepatice. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific se vor realiza activitati de dezvoltare experimentală și anume studii de senzitivitate și specificitate a biosenzorilor pentru detectia de antigen de capsidă VHC și a biosenzorilor pentru detecția de antigen HBs
 • Obiectivul specific 3: Transfer de tehnologie între mediul academic și industrie pentru introducerea în productie a rezultatelor CD, care presupune implementarea şi validarea noului proces, realizarea investiţiei iniţiale (achiziţie echipamente), şi crearea locurilor de muncă – până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului. Finalizarea dezvoltarii serviciului semnificativ îmbunătățit și implementarea pe piata din Romania a unui serviciu de depistare rapidă a bolilor hepatice. Realizarea acestui obiectiv va conduce la cresterea competitivitatii PRO-VITAM SRL prin intensificarea activitatilor de cercetare si inovare, respectiv dezvoltarea unor metode de depistare rapidă a bolilor hepatice noi, cu scopul de îmbunătăți procesul de diagnosticare prin ridicarea acurateței acestuia și reducerea semnificativă a timpului. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific a-au realizat activitațile de introducere în producție a rezultatelor cercetării.
 • Obiectivul specific 4: Implementarea cu succes a proiectului, asigurând eficacitate şi eficienţă privind utilizarea fondurilor nermbursabile – realizată de echipa de management şi certificat de audit, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului.

Rezultate

Fluxul diagnosticării pacienților cu boli hepatice latente a fost optimizat în cursul proiectului, astfel timpul scurs de la diagnostic până la inițierea unui tratament este redus la aprox. 5 zile în loc de aprox. 50 de zile. Fluxul dezvoltat prin proiect se regăsește mai jos.

 • extinderea capacității de diagnosticare și procesare a probelor de sânge în laboratorul clinic, prin achiziția unui aparat automat de biochimie/imunologie și prin achiziția de aparatură modernă care nu există în jud. Covasna: aparat LC-MS/MS, fibroelastograf
 • 3 cereri de brevet depuse

Activități de cercetare a proiectului

Evaluarea gradului de fibroză a ficatului la pacienți cu boli hepatice – activitate de cercetare industrială

Evaluarea gradului de fibroză cu ultrasonografie „shear-wave”

Determinarea gradului de fibroză hepatică cu metoda FIBROMAX sau altă metodă echivalentă

Depistare de biomarkeri pentru gradul de fibroză a ficatului

Recrutare pacienți cu infecție acută sau cronică de hepatita virală B sau C prin implementarea unui program de screening gratuit pentru pacienții clinicii

Obținere de anticorpi anti-capsidă a virusului Hepatitei C – activitate de cercetare industrială

Optimizarea expresiei și purificării proteinei de capsidă a virusului Hepatitei C

Producție de antigen de capsidă a hepatitei virale C

Izolarea și caracterizarea anticorpilor anti-capsidă HCV

Producția anticorpilor monoclonali

Dezvoltarea de nanosenzori pentru detectarea VHB și VHC – activitate de cercetare industrială

Sinteză de substraturi pentru biosenzori, caracterizarea lor structurală

Asamblarea biosenzorului utilizând anticorpi anti-capsidă VHC și proteină de capsidă

Asamblarea biosenzorului utilizând anticorpi anti-HBs

Optimizarea preparării probei biologice pentru testare cu biosenzori

Selectarea anticorpilor anti-capsidă VHC pentru asamblarea biosenzorului

Nanocompozite de tip i) SH-GQD/SWNTs-COOH/nanoparticule de Ag și ii) SH-GQD/GO/nanoparticule de Ag ca substraturi pentru biosenzori

Nanocompozite de tip i) SH-GQD/SWNTs-COOH/ nanoparticule de Au si ii) SH-GQD/GO/nanoparticule de Au ca suporti de legare a anticorpilor pentru detectia core antigenului virusului hepatitei C

Evaluarea biosenzorilor – activitate de dezvoltare experimentală

Studii de senzitivitate și specificitate a biosenzorilor pentru detectia de antigen de capsidă VHC și a biosenzorilor pentru detecția de antigen HBs

Indicatori proiect

Indicatori prestabiliți de rezultat

3S1 – Co-publicații stiințifice public-private la 1 mil. Locuitori – 3 publicații public-private în perioada de durabilitate a proiectului

Indicatori prestabiliți de realizare

CO24 – Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin – 1,09 ENI pe 3 ani calendaristici

CO01 – Investiție productivă: număr de societăți sprijinite – 1

CO27 – Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D – 377.859 EUR

CO28 – Cercetare, inovare: Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață – 1

3S7 – Cereri de brevete rezultate din proiecte – 3

Anunțuri proiect

https://covasnamedia.ro/diverse/comunicat-de-presa-demarare-implementare-proiect

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

This image has an empty alt attribute; its file name is POC_header-1024x161.png