Sfântu Gheorghe

str. Muncitorilor nr. 16

0267312919 / 0728114900

office@provitam.com

Târgu Secuiesc

str. Păcii nr. 11

0267364967 / 0728114901

office@provitam.com

Cluj-Napoca

str. Cometei nr. 38a

0264430175 / 0728114909

office@promedicalcenter.ro

Covasna

str. 1 Decembrie 1918 FN.

0728114902

office@provitam.com

Noutăți

Anunț finalizare implementare proiect

duminică, 2023-12-31

PRO-VITAM S.R.L., cu sediul în str. Muncitorilor, nr. 16, Municipiul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, România, a implementat începând cu data de 11.10.2021, proiectul intitulat  „Dezvoltarea unor metode integrate de diagnostic pentru depistarea rapidă a bolilor hepatice”, cod SMIS 119974, contract de finanţare încheiat cu Ministerul Educatiei si Cercetării în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul s-a implementat în localitatea Sf. Gheorghe, str. Muncitorilor nr. 16, Județul Covasna, pe o durată de 27 luni, respectiv până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 7.301.570,84 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.357.746,04 lei, din care FEDR: 4.554.084,13 lei, BS: 803.661,9 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 1.796.730,36 lei.

Proiectul a avut ca obiectiv general inovarea bazată pe cercetare-dezvoltare prin diversificarea activității societății, care cuprinde dezvoltarea unor metode integrate de depistare rapidă a bolilor hepatice. Metodele rezultate în urma cercetării din cadrul proiectului vor veni ca suport al serviciului de diagnosticare a bolilor hepatice.

Rezultatele proiectului:

1.     Nanosenzor cu sensibilitate și specificitate mare pentru detecția anticorpilor anti-HCV

2.     Test de laborator cu sensibilitate și specificitate mare pentru detecția proteinei core a virusului hepatic C

3.     Metodă îmbunătățită de evaluare a gradului de fibroză a ficatului prin analize de laborator

4.     Flux de lucru optimizat pentru depistarea bolilor hepatice, care utilizează resursele clinicii într-un mod eficient și asigură diagnostic rapid și exact pentru pacienții afectați.


Sfântu Gheorghe

0728114900
0267312919
str. Muncitorilor nr. 16
office@provitam.com

Târgu Secuiesc

0728114901
0267364967
str. Păcii nr. 11
office@provitam.com

Cluj-Napoca

0728114909
0264430175
str. Cometei nr. 38a
office@promedicalcenter.ro

Covasna

0728114902
str. 1 Decembrie 1918 FN.
office@provitam.com