Sfântu Gheorghe

str. Muncitorilor nr. 16

0267312919 / 0728114900

office@provitam.com

Târgu Secuiesc

str. Păcii nr. 11

0267364967 / 0728114901

office@provitam.com

Cluj-Napoca

str. Cometei nr. 38a

0264430175 / 0728114909

office@promedicalcenter.ro

Covasna

str. 1 Decembrie 1918 FN.

0728114902

office@provitam.com

Centru de cercetare

Începând cu data de 11.10.2021, Pro-Vitam SRL derulează proiectul intitulat „Dezvoltarea unor metode integrate de diagnostic pentru depistarea rapidă a bolilor hepatice”, contract de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul  Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul se implementează în localitatea Sf. Gheorghe, str. Muncitorilor nr. 16, județul Covasna, pe o durată de 27 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 7.341.583,82 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.357.746,03 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 1.796.730,36 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 4.554.084,13 lei.

Partenerii Pro-Vitam în implementarea proiectului sunt:

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți comunicatul de presă aici.

Laboratorul Pro-Vitam se deosebește de competitori în primul rând prin activitățile de cercetare recunoscute pe plan internațional. Echipa de cercetare include membri cu doctorate din universități de prestigiu: University of Cambridge (Marea Britanie), University of Warwick (Marea Britanie), University of Szeged (Ungaria). În 2019, membrii echipei implementează mai multe proiecte finanțate din fonduri naționale și europene. Rezultatele activităților de cercetare sunt publicate în reviste de specialitate internaționale de mare prestigiu.

Dr. Fejér Szilárd, șef laborator (doctorat în chimie de la Universitatea din Cambridge, UK)

Dr. Jenei Zsuzsanna (doctorat în chimie de la Universitatea din Warwick, UK)

Dr. Rákosi Kinga (doctorat în chimie de la Universitatea din Szeged, Ungaria)

Korodi Mónika (student-doctorand prin Universitatea din Pécs, Ungaria)

Horváth István (student-doctorand prin Universitatea din Pécs, Ungaria)