Fontos tudnivalók

Ezt kell tudni az alkalmassági vizsgálatokról

Milyen típusú alkalmassági vizsgálatokat különböztetünk meg? Miért van szükség rájuk az új munkavállaló munkába állása előtt? Íme a legfontosabb tudnivalók.

A  jogszabályok szerint munkavégzést munkaköri alkalmassági (munkaalkalmassági, üzemorvosi) vizsgálat nélkül megkezdeni, illetve érvényes alkalmassági engedély nélkül folytatni nem lehet.

A munkaalkalmassági vizsgálatot kizárólag foglalkozás-egészségügyi orvos végezheti, elvégeztetése és finanszírozása a munkáltató kötelessége. A munkavédelmi előírásokkal a legtöbb induló vállalkozás vagy nincs tisztában, vagy felesleges költségnek érzi.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat feladata annak megállapítása, hogy az adott dolgozó, az adott munkahelyen, az adott munkakört, az adott egészségi állapotban betöltheti-e. A vizsgálat során a munkahelyi megterhelés – fizikai, szellemi, lelki – és a munkakörnyezeti kóroki – fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai – tényezők ismeretében állapítják meg, hogy az adott dolgozó, adott egészségi állapotában, az adott munkakört betöltheti-e avagy sem. Az egészségügyi (munkaköri) alkalmasságot a foglalkozás-egészségügyi orvos előzetes, illetve időszakos vizsgálatok alapján dönti el.

A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha a munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik. Továbbá elengedhetetlen, hogy foglalkoztatása az egészségét, testi épségét (fiatalkorú esetén egészséges fejlődését) károsan ne befolyásolja, foglalkoztatása az utódaira veszélyt ne jelentsen. Végül, de nem utolsósorban külön jogszabályokban meghatározott alkalmassági feltételek szerint – alkalmasnak bizonyult.

Az orvos az adott munkakör ellátására vonatkozó korlátozásokat is előírhat, továbbá a vizsgálati eredmények alapján a rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.

Az alábbi alkalmassági vizsgálatokat különböztetjük meg:

1. Munkaköri alkalmassági vizsgálat:annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és annak képes-e megfelelni.

2. Szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat.

3. Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti.

4. Soron kívüli alkalmassági vizsgálat: akkor szükséges, ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi a munkakör biztonságos ellátására. A vizsgálatok meghatározott esetben pályaalkalmassági vizsgálattal is kiegészülnek. A soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat elvégzését a munkavállaló is kezdeményezheti.

Fontos feltétel, hogy a munkavállaló rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Ez egyfelől szakmai jártasságot (szakképzettséget, betanítást), másfelől munkavédelmi ismereteket jelent.

 A PRO klinikák:

·         Munkaorvosi szolgáltatásainkat úgy klinikáinkon, mint az igénylő cég székhelyein egyaránt elvégezzük.

·         Munkaorvosi szerződéseink tartalmazzák mindazon medikális szolgáltatáskat melyekre általában szükség van egy vállalkozásban.

A szerződés alapszolgálatásai általában a következőek :

·         A Személyes Orvosi Dosszié valamit  az Alkalmassági Bironyítvány együttesen benne vannak az árban, ezeket nem kell ezentúl megvásárolni iratboltból.

·         Ezen iratokat, bizonyítvánokat munkatársaink töltik ki, ezennel Önök sok időt megsporólnak.

·         Az Önök kérésére, minden  betegállományozási iratot felülvizsgálunk, ezáltal megszűrve a bibásan kitölött, rosszul megírt, érdekből szerzett iratokat.

·         Minden szolgáltatást mi végzünk, időben, órára megszervezve

·         Mukaorvosunk, küldöttünk részt vesz az éves kötelező gyüléseken

·         Bármilyen időbeni egyeztetés, időpontkérés mindkét fél egyenjogú belegyezésekétn születik meg és lép érvényben.

·         Nyilvántartjuk az időhatárokat, előre programáljuk a tisztelt alkalmazottakat.

Kedvezmények:

Klinikáink már 15 éve biznyítanak a munkaorvostan területén.

·         Mindazon cégeknek, intézményeknek kik ügyfeleinkké válnak, szerződéseink mellé bónuszcsomagokat ajándékozunk, melyeket az alkalmazottak szükség esetén felhasználhatnak.

·         Minden alkalmazott számára, mint a Klinikáinkon nyilvántartott Ügyfél, kedvezményeket nyújtunk minden szolgáltatásból. A személyre szabott kártyát felmutatva a magánügyben jelentkező alkalmazott, úgy az orvosi laboratórium, mint a többi fizetett kivizsgálásért 10 % kedvezménybe részesül, mig jelen szerződés keretein belül a szerződött cégnél alkalmazott.

Biroul de Medicina Ocupationala

Mobil : 0727.045.223

 

E-mail : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Login