Sfântu Gheorghe

str. Muncitorilor nr. 16

0267312919 / 0728114900

office@provitam.com

Târgu Secuiesc

str. Păcii nr. 11

0267364967 / 0728114901

office@provitam.com

Sibiu

str. Someșului nr. 19

0728114902

sibiu@provitam.com

Cluj-Napoca

str. Caisului, nr. 16

0264430175 / 0728114909

office@promedicalcenter.ro

Cercetare

Pachetul de programe de chimie cuantică: ADMA și Shape Group Analysis

joi, 2017-01-12

Tip: Cercetare fundamentală și aplicativă

Finanțat de: Uniunea Europeană – Programul Operațional Competivitate – înființare de start-up inovator

Beneficiar: Ab Initio Research Services SRL-D (start-up)

Valoarea proiectului: 200.000 euro

Director de proiect: Dr. Antal Zoltán

Echipa de cercetare ABINIRES dezvoltă două pachete de programe informatice. Obiectivul este dezvoltarea, optimizarea, punerea pe piață și mentenanța acestor pachete de software, facilitând astfel utilizarea acestora de clienți pentru cercetare.

Primul pachet software este bazat pe metoda ADMA (Adjustable Density Matrix Assembler), pe care am implementat pe unități grafice, cu o modificare care face posibil calculul densității electronice a moleculelor mari în câteva ore. Complexitatea metodei crește liniar cu mărimea sistemului, iar densitatea electronică se poate utiliza pentru calculul unor proprietăți fizice a moleculelor, cum ar fi momentul de dipol, energia potențială, distribuția densității de electron etc. Metoda ADMA are la bază metoda de fragmentare AFDF (Additive Fuzzy Density Fragmentation), pe baza căruia o macromoleculă poate fi împărțit în fragmente mici pentru care nu este prea complex calculul ab initio.

Matricele de densitate calculate pentru fragmenți se pot combina printr-o metodă matematică, aproximând astfel densitatea macromoleculei.

Celălalt pachet software este dezvoltat pentru analiza formei moleculelor (Shape Group Analysis). Conform teoremei Hohenberg-Kohn, toate proprietățile unui sistem sunt definite numai de densitatea electronică în ground state. Software-ul dezvoltat compară forma densităților electronice pentru două molecule, și returnează o măsură de similaritate între acestea. Conform teoremei Hohenberg-Kohn, dacă două molecule au densități electronice similare, atunci și proprietățile lor fizice trebuie să fie similare. Această proprietate poate fi exploatată în design-ul de molecule noi, sau evaluarea unor molecule pentru proprietăți toxicologice, de exemplu, fără procedura laborioasă de sintetizarea acestora.